Körperschaften

Zurück zur Übersicht

Mainz - Jungen zu Mainz

Namensvarianten: zu<o>m Jungen

Zugeordnete Quellen:

 • StA Wü, MIB 13 fol. 117v [02] (Nennung)
 • StA Wü, MIB 13 fol. 207 [01] (Nennung)
 • Koch/Wille, Regesten I Nr. 4120 (Nennung)
 • StAD R 11 REM Nr. 01 [11] (Nennung)
 • StA Wü, MIB 10 fol. 031v [03] (Nennung)
 • StA Wü, MIB 14 fol. 093 [01] (Nennung)
 • StA Wü, MIB 10 fol. 249v (Nennung)
 • StA Wü, MIB 13 fol. 028v [01] (Nennung)
 • StA Wü, MIB 10 fol. 250 (Nennung)
 • StA Wü, MIB 14 fol. 204v [01] (Nennung)
 • StA Wü, MIB 14 fol. 357v [01] (Nennung)
 • StA Wü, MIB 14 fol. 357v [02] (Nennung)
 • StAD R 11 REM Nr. 25 [083] (Nennung)
 • StAD R 11 REM Nr. 25 [084] (Nennung)
 • Vigener, RggEbMz Nr. 0779 (Nennung)

Zitierhinweis:

Registereintrag "Mainz - Jungen zu Mainz", in: Die Regesten der Mainzer Erzbischöfe, URI: http://www.ingrossaturbuecher.de/id/entity/2143 (Zugriff am 11.12.2023)